آطراحی سایت

راکسیل پودری (تبوکونازول)

نام محصول :

راکسیل پودری (تبوکونازول) شرکت تولید کننده : شرکت تولید فرآورده های شیمیایی ایران – پلیکم

مشخصات محصول :

قارچ کش سیستماتیک با خاصیت حفاظتی ، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر پودر 2%

قیمت با تخفیف : 42000 ریال روی فروش تناژ